Legaturi Utile

Cereri de cofinantare financiara din partea FEG aprobate:

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj

Orasul: Cluj Napoca

Adresa: Str. G.Cosbuc Nr..2

Telefon: 02645-90227 / 0264-595214

Website: www.ajofmcj.ro

EGF/2011/014RO/Nokia/22.12.2011

Centru de tranzitie de la JOB la SMARTJOB

e-mail:
job2smart@ajofmcj.ro

telefon:

0372722773

0372722774

0372722775

fax:

0737020222

Depunere cerere FEG

Cum se depun cererile de contribuţie financiară din partea FEAG?

Cererile pentru asistenţă din partea FEG trebuie înaintate de statele
membre. Persoanele fizice, organizaţiile reprezentative şi
întreprinderile afectate de concedieri care doresc să beneficieze de
sprijinul FEG trebuie să se adreseze autorităţilor naţionale competente.

Criteriile  de eligibilitate sunt prevăzute în Regulamentul FEG şi în
modificările  aduse acestuia.  Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi secţiunea  „Documente importante” şi detaliile despre
regiunile NUTS şi diviziunile  economice NACE, la secţiunea „Linkuri
utile”.

Comisia doreşte să încurajeze cererile eligibile, fiind pregătită să sprijine şi să îndrume solicitanţii înainte de depunerea formală a cererilor. Statele membre care doresc să beneficieze de acest tip de asistenţă sunt invitate să contacteze Comisia Europeană la adresa:
EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu.

Pentru a descarca cererea va rugam sa apasati  aici

Planul financiar şi de punere în aplicare a contribuţiei din partea FEG aici


Despre FEG

sigla-fegFondul european de ajustare la globalizare (FEG)
Cu un buget anual de circa 500 de milioane de euro, FEG îi ajută pe lucrători să se reintegreze pe piaţa muncii sau să îşi dezvolte noi competenţe. Fondul se adresează în special persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă în urma schimbărilor survenite în structura comerţului mondial, de exemplu când o întreprindere de mari dimensiuni îşi închide porţile ori se mută în afara UE.
În perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011, au fost disponibile finanţări  FEG şi pentru lucrători rămaşi fără locuri de muncă din cauza crizei  economice şi financiare.În ce constă exact ajutorul oferit de FEG?
În finanţarea unor măsuri precum:

  •  asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă
  •  orientare profesională
  •  formare generală şi reconversie profesională
  •  mentorat
  •  promovarea spiritului antreprenorial.
În finanţarea unor măsuri excepţionale de acordare a unui sprijin individual limitat, precum:
  •  alocaţii pentru căutarea unui loc de muncă
  •  alocaţii de mobilitate
  •  alocaţii pentru participarea la programe de formare şi de învăţare de-a lungul vieţii.
FEG nu finanţează măsuri de protecţie socială, cum ar fi pensiile şi alocaţiile de şomaj. Acestea ţin de  competenţa statelor membre.Cine poate beneficia de sprijinul FEG?
Lucrătorii concediaţi pot beneficia de sistemele de sprijin implementate   de guvernele naţionale. FEG nu finanţează costurile de modernizare sau   de restructurare a întreprinderilor.

Prin ce se deosebeşte FEG de alte fonduri structurale ale UE?
Fondurile structurale ale UE, mai ales Fondul social european, sprijină anticiparea şi gestionarea schimbărilor, finanţând activităţi cu  obiective strategice pe termen lung, precum învăţarea de-a lungul  vieţii.
Spre deosebire de acestea, FEG acordă sprijin individual, punctual şi pe   o perioadă limitată, cu scopul de a-i ajuta pe lucrătorii care îşi  pierd locul de muncă din cauza procesului de globalizare.