Instrucțiunea nr.4 privind certificarea cererilor de plată

Prezenta instrucțiune completează procesul certificării cheltuielilor validate de către Direcţia OIPOSDRU aferente cererilor de plată depuse de liderii de parteneriat/solicitanţii asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), in urma plătii efectuate sau, după caz, in vederea efectuării plătii, către solicitant.

Conținutul sub-paragrafului „Certificarea plăților efectuate de ANOFM către solicitant” de la paragraful 4.3.4 Monitorizare financiara, sub-capitolul 4.3 Subsecţiunea Monitorizarea Financiara si Raportarea la nivel de Cerere de Contribuție Financiara Nerambursabila din Partea FEG, Capitolul 4  Secţiunea III Monitorizare Financiara şi Raportare din cadrul „Manualului de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), Ediția 1, Revizia 0”, se modifica dupa cum urmeaza:

 

„Certificarea plăților efectuate de ANOFM către solicitant

Direcția Gestiune Buget si Asigurari pentru Somaj (DGBAS) din cadrul ANOFM  poate solicita certificarea cheltuielilor efectuate de solicitant si validate de OIPOSDRU, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG, dupa/ inainte de efectuarea platii de catre ANOFM catre solicitant, dupa caz, decizia apartinand directorului Directiei Gestiune Buget si Asigurari pentru Somaj.

Procesul de certificare a cheltuielilor, de catre Compartimentul Control Financiar Propriu (CCFP), dureaza maxim 15 zile lucratoare de la primirea documentatiei cererii de plata de la DGBAS.

a) In situatia certificarii dupa efectuarea platii de catre ANOFM catre solicitant

De regula, pentru cererile de plata intermediare, in termen de cinci zile lucrătoare de la primirea documentatiei dosarului cererii de plata (CP) de la OIPOSDRU, Direcția gestiune buget si asigurari pentru somaj din cadrul ANOFM, efectueaza plata in contul solicitantului.

Dupa efectuarea platii, DGBAS din cadrul ANOFM, completează si transmite Compartimentului Control Financiar Propriu (CCFP), prin Nota de transmitere a cererii de plata in vederea certificarii (Anexa 1), dosarul cererii de plata (CP) in vederea certificarii cheltuielilor efectuate de solicitant, validate de OIPOSDRU si platite de DGBAS, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG.

Dupa certificarea cheltuielilor, Compartimentul Control Financiar Propriu, completează si transmite DGBAS din cadrul ANOFM, prin Nota de transmitere a cererii de plata certificate (Anexa 2), dosarul cererii de plata (CP), cuantumul cheltuielilor certificate, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG.

DGBAS din cadrul ANOFM, in termen de doua zile de la certificarea platii, regularizeaza, daca este cazul, plata efectuata in contul solicitantului, conform sumelor certificate de catre Compartimentul Control Financiar Propriu.

b)     In situatia certificarii inainte de efectuarea platii de catre ANOFM catre solicitant

In vederea efectuarii platii in contul solicitantului, de regula, in cazul cererilor de plata finale, in termen de doua zile lucrătoare de la primirea documentatiei dosarului cererii de plata (CP) de la OIPOSDRU, Direcția gestiune buget si asigurari pentru somaj din cadrul ANOFM, completează si transmite Compartimentului Control Financiar Propriu, prin Nota de transmitere a cererii de plata in vederea certificarii (Anexa 1), dosarul cererii de plata (CP) in vederea certificarii cheltuielilor efectuate de solicitant si validate de OIPOSDRU, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG.

Dupa certificarea cheltuielilor, CCFP, completează si transmite DGBAS din cadrul ANOFM, prin Nota de transmitere a cererii de plata certificate (Anexa 2), dosarul cererii de plata (CP), cuantumul cheltuielilor certificate, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG.

Direcția gestiune buget si asigurari pentru somaj din cadrul ANOFM, in termen de cinci zile lucratoare de la certificarea cheltuielilor, efectueaza plata catre solicitant.

Atat in cazul (a), dupa efectuarea platii in contul solicitantului, precum si dupa certificarea cheltuielilor platite, cat si in cazul (b), dupa certificarea cheltuielilor si efectuarea platii in contul solicitantului,  in maxim 5 zile lucratoare de la indeplinirea ambelor conditii (certificare/plata), DGBAS din cadrul ANOFM si  CCFP, transmit Directiei OIPOSDRU,  Anexa 4 – „Certificarea platii cheltuielilor efectuate de catre solicitant pana la data de ……”, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG, anexa prin care se evidențiază suma cheltuielilor plătite/certificate aferente fiecarei CP, precum si cumulat pentru fiecare CCF din partea  FEG, pana la data transmiterii anexei.

ANOFM face corecțiile financiare necesare în cazul în care se constată o neregulă. Corecțiile efectuate de către ANOFM prin Direcția OIPOSDRU/Direcția gestiune buget si asigurări pentru șomaj constau în anularea totală sau parțială a contribuției comunitare. ANOFM recuperează întreaga sumă pierdută ca urmare a unei nereguli detectate, o rambursează Comisiei și, în cazul în care suma nu este rambursată în termenul alocat de către statul membru în cauză, se datorează dobânzi moratorii.

Fără a aduce atingere competențelor Curții de Conturi sau controalelor efectuate de către Romania în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, funcționarii sau agenții Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv controale prin sondaj, privind acțiunile finanțate de acest fond, cu un preaviz de minim o zi lucrătoare. Comisia informează MMFPSPV/ANOFM cu privire la controale, astfel încât să se poată obține întreaga asistență necesară. Funcționarii sau ofițerii MMFPSPV/ANOFM pot participa la aceste controale.

ANOFM va lua masuri ca toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate sa se afle la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi pe o perioadă de trei ani de la lichidarea contribuției financiare primite din partea FEG.”

 

Anexele existente in „Manualul de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), Ediția 1, Revizia 0”, se completează cu următoarele anexe:

iar Anexa 4.12 MP se inlocuieste cu Anexa 4, dupa cum urmeaza:

Anexa 4 – Stadiul certificării cheltuielilor si al plaților din FEG efectuate către solicitant

 


Related PostsLasă un răspuns