Instrucțiunea nr.3 privind formatul rapoartelor de verificare si de monitorizare a acțiunilor subsecvente pentru misiunile de verificare la fata locului (VFL)

Prezenta instrucțiune completează procesul desfasurarii misiunilor de verificare la fata locului de către reprezentantii Direcţiei OIPOSDRU/ reprezentantii ANOFM, la sediul liderilor de parteneriat/solicitanţilor asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), în scopul:

-          verificarii modului de implementare al activităților si actiunilor serviciilor personalizate;

-          înregistrarii în contabilitate a tranzacțiilor din cadrul Cererii de contribuție financiara  nerambursabila din partea FEG (CCF);

-          verificarii respectarii regulilor de informare şi publicitate;

-          constatarii existentei bunurilor achiziţionate;

-          verificarii modului de înregistrare şi arhivare a documentației elaborate în cadrul punerii in aplicare a asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG).

Anexele existente in „Manualul de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), Ediția 1, Revizia 0”, se completează cu următoarele anexe:

 


Related PostsLasă un răspuns