Instrucțiunea nr.2 privind formatul listelor de verificare pentru cererea de plată, în aplicarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG)

  1. Prezenta instrucțiune completează procesul verificării de către Direcţia OIPOSDRU, a cererilor de plată depuse de liderii de parteneriat/solicitanţii asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), în vederea validarii cheltuielilor eligibile.
  2. Anexele existente in „Manualul de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), Ediția 1, Revizia 0”, se completează cu următoarele anexe:

Related PostsLasă un răspuns