Despre FEG

sigla-fegFondul european de ajustare la globalizare (FEG)  Cu un buget anual de circa 500 de milioane de euro, FEG îi ajută pe lucrători să se reintegreze pe piaţa muncii sau să îşi dezvolte noi competenţe. Fondul se adresează în special persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă în urma schimbărilor survenite în structura comerţului mondial, de exemplu când o întreprindere de mari dimensiuni îşi închide porţile ori se mută în afara UE.
În perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011, au fost disponibile finanţări  FEG şi pentru lucrători rămaşi fără locuri de muncă din cauza crizei  economice şi financiare.În ce constă exact ajutorul oferit de FEG? În finanţarea unor măsuri precum: 

  •  asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă
  •  orientare profesională
  •  formare generală şi reconversie profesională
  •  mentorat
  •  promovarea spiritului antreprenorial.
În finanţarea unor măsuri excepţionale de acordare a unui sprijin individual limitat, precum:
  •  alocaţii pentru căutarea unui loc de muncă
  •  alocaţii de mobilitate
  •  alocaţii pentru participarea la programe de formare şi de învăţare de-a lungul vieţii.
FEG nu finanţează măsuri de protecţie socială, cum ar fi pensiile şi alocaţiile de şomaj. Acestea ţin de  competenţa statelor membre.Cine poate beneficia de sprijinul FEG? Lucrătorii concediaţi pot beneficia de sistemele de sprijin implementate   de guvernele naţionale. FEG nu finanţează costurile de modernizare sau   de restructurare a întreprinderilor. 

Prin ce se deosebeşte FEG de alte fonduri structurale ale UE? Fondurile structurale ale UE, mai ales Fondul social european, sprijină anticiparea şi gestionarea schimbărilor, finanţând activităţi cu  obiective strategice pe termen lung, precum învăţarea de-a lungul  vieţii. Spre deosebire de acestea, FEG acordă sprijin individual, punctual şi pe   o perioadă limitată, cu scopul de a-i ajuta pe lucrătorii care îşi  pierd locul de muncă din cauza procesului de globalizare.

Lasă un răspuns