Instrucțiunea nr.4 privind certificarea cererilor de plată

Prezenta instrucțiune completează procesul certificării cheltuielilor validate de către Direcţia OIPOSDRU aferente cererilor de plată depuse de liderii de parteneriat/solicitanţii asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), in urma plătii efectuate sau, după caz, in vederea efectuării plătii, către solicitant.

Conținutul sub-paragrafului „Certificarea plăților efectuate de ANOFM către solicitant” de la paragraful 4.3.4 Monitorizare financiara, sub-capitolul 4.3 Subsecţiunea Monitorizarea Financiara si Raportarea la nivel de Cerere de Contribuție Financiara Nerambursabila din Partea FEG, Capitolul 4  Secţiunea III Monitorizare Financiara şi Raportare din cadrul „Manualului de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), Ediția 1, Revizia 0”, se modifica dupa cum urmeaza:

 

„Certificarea plăților efectuate de ANOFM către solicitant

Direcția Gestiune Buget si Asigurari pentru Somaj (DGBAS) din cadrul ANOFM  poate solicita certificarea cheltuielilor efectuate de solicitant si validate de OIPOSDRU, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG, dupa/ inainte de efectuarea platii de catre ANOFM catre solicitant, dupa caz, decizia apartinand directorului Directiei Gestiune Buget si Asigurari pentru Somaj.

Procesul de certificare a cheltuielilor, de catre Compartimentul Control Financiar Propriu (CCFP), dureaza maxim 15 zile lucratoare de la primirea documentatiei cererii de plata de la DGBAS.

a) In situatia certificarii dupa efectuarea platii de catre ANOFM catre solicitant

De regula, pentru cererile de plata intermediare, in termen de cinci zile lucrătoare de la primirea documentatiei dosarului cererii de plata (CP) de la OIPOSDRU, Direcția gestiune buget si asigurari pentru somaj din cadrul ANOFM, efectueaza plata in contul solicitantului.

Dupa efectuarea platii, DGBAS din cadrul ANOFM, completează si transmite Compartimentului Control Financiar Propriu (CCFP), prin Nota de transmitere a cererii de plata in vederea certificarii (Anexa 1), dosarul cererii de plata (CP) in vederea certificarii cheltuielilor efectuate de solicitant, validate de OIPOSDRU si platite de DGBAS, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG.

Dupa certificarea cheltuielilor, Compartimentul Control Financiar Propriu, completează si transmite DGBAS din cadrul ANOFM, prin Nota de transmitere a cererii de plata certificate (Anexa 2), dosarul cererii de plata (CP), cuantumul cheltuielilor certificate, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG.

DGBAS din cadrul ANOFM, in termen de doua zile de la certificarea platii, regularizeaza, daca este cazul, plata efectuata in contul solicitantului, conform sumelor certificate de catre Compartimentul Control Financiar Propriu.

b)     In situatia certificarii inainte de efectuarea platii de catre ANOFM catre solicitant

In vederea efectuarii platii in contul solicitantului, de regula, in cazul cererilor de plata finale, in termen de doua zile lucrătoare de la primirea documentatiei dosarului cererii de plata (CP) de la OIPOSDRU, Direcția gestiune buget si asigurari pentru somaj din cadrul ANOFM, completează si transmite Compartimentului Control Financiar Propriu, prin Nota de transmitere a cererii de plata in vederea certificarii (Anexa 1), dosarul cererii de plata (CP) in vederea certificarii cheltuielilor efectuate de solicitant si validate de OIPOSDRU, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG.

Dupa certificarea cheltuielilor, CCFP, completează si transmite DGBAS din cadrul ANOFM, prin Nota de transmitere a cererii de plata certificate (Anexa 2), dosarul cererii de plata (CP), cuantumul cheltuielilor certificate, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG.

Direcția gestiune buget si asigurari pentru somaj din cadrul ANOFM, in termen de cinci zile lucratoare de la certificarea cheltuielilor, efectueaza plata catre solicitant.

Atat in cazul (a), dupa efectuarea platii in contul solicitantului, precum si dupa certificarea cheltuielilor platite, cat si in cazul (b), dupa certificarea cheltuielilor si efectuarea platii in contul solicitantului,  in maxim 5 zile lucratoare de la indeplinirea ambelor conditii (certificare/plata), DGBAS din cadrul ANOFM si  CCFP, transmit Directiei OIPOSDRU,  Anexa 4 – „Certificarea platii cheltuielilor efectuate de catre solicitant pana la data de ……”, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă acordată României prin FEG, anexa prin care se evidențiază suma cheltuielilor plătite/certificate aferente fiecarei CP, precum si cumulat pentru fiecare CCF din partea  FEG, pana la data transmiterii anexei.

ANOFM face corecțiile financiare necesare în cazul în care se constată o neregulă. Corecțiile efectuate de către ANOFM prin Direcția OIPOSDRU/Direcția gestiune buget si asigurări pentru șomaj constau în anularea totală sau parțială a contribuției comunitare. ANOFM recuperează întreaga sumă pierdută ca urmare a unei nereguli detectate, o rambursează Comisiei și, în cazul în care suma nu este rambursată în termenul alocat de către statul membru în cauză, se datorează dobânzi moratorii.

Fără a aduce atingere competențelor Curții de Conturi sau controalelor efectuate de către Romania în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, funcționarii sau agenții Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv controale prin sondaj, privind acțiunile finanțate de acest fond, cu un preaviz de minim o zi lucrătoare. Comisia informează MMFPSPV/ANOFM cu privire la controale, astfel încât să se poată obține întreaga asistență necesară. Funcționarii sau ofițerii MMFPSPV/ANOFM pot participa la aceste controale.

ANOFM va lua masuri ca toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate sa se afle la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi pe o perioadă de trei ani de la lichidarea contribuției financiare primite din partea FEG.”

 

Anexele existente in „Manualul de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), Ediția 1, Revizia 0”, se completează cu următoarele anexe:

iar Anexa 4.12 MP se inlocuieste cu Anexa 4, dupa cum urmeaza:

Anexa 4 – Stadiul certificării cheltuielilor si al plaților din FEG efectuate către solicitant

 


Instrucțiunea nr.3 privind formatul rapoartelor de verificare si de monitorizare a acțiunilor subsecvente pentru misiunile de verificare la fata locului (VFL)

Prezenta instrucțiune completează procesul desfasurarii misiunilor de verificare la fata locului de către reprezentantii Direcţiei OIPOSDRU/ reprezentantii ANOFM, la sediul liderilor de parteneriat/solicitanţilor asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), în scopul:

-          verificarii modului de implementare al activităților si actiunilor serviciilor personalizate;

-          înregistrarii în contabilitate a tranzacțiilor din cadrul Cererii de contribuție financiara  nerambursabila din partea FEG (CCF);

-          verificarii respectarii regulilor de informare şi publicitate;

-          constatarii existentei bunurilor achiziţionate;

-          verificarii modului de înregistrare şi arhivare a documentației elaborate în cadrul punerii in aplicare a asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG).

Anexele existente in „Manualul de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), Ediția 1, Revizia 0”, se completează cu următoarele anexe:

 


Instrucțiunea nr.2 privind formatul listelor de verificare pentru cererea de plată, în aplicarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG)

  1. Prezenta instrucțiune completează procesul verificării de către Direcţia OIPOSDRU, a cererilor de plată depuse de liderii de parteneriat/solicitanţii asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), în vederea validarii cheltuielilor eligibile.
  2. Anexele existente in „Manualul de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG), Ediția 1, Revizia 0”, se completează cu următoarele anexe:

Contact FEG

sigla-fegPersoana de contact

Petru BLANARIU

Director adjunct
Direcţia Relaţii Internaţionale, Eures si Mediere
ANOFM
Strada Avalanşei nr.20-22 Sector 4, Bucureşti
Tel.: 021 303.98.56
Fax: 021 303.98.55


Legaturi Utile

Cereri de cofinantare financiara din partea FEG aprobate:

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj

Orasul: Cluj Napoca

Adresa: Str. G.Cosbuc Nr..2

Telefon: 02645-90227 / 0264-595214

Website: www.ajofmcj.ro

EGF/2011/014RO/Nokia/22.12.2011

Centru de tranzitie de la JOB la SMARTJOB

e-mail:
job2smart@ajofmcj.ro

telefon:

0372722773

0372722774

0372722775

fax:

0737020222Depunere cerere FEG

Cum se depun cererile de contribuţie financiară din partea FEAG?

Cererile pentru asistenţă din partea FEG trebuie înaintate de statele
membre. Persoanele fizice, organizaţiile reprezentative şi
întreprinderile afectate de concedieri care doresc să beneficieze de
sprijinul FEG trebuie să se adreseze autorităţilor naţionale competente.

Criteriile  de eligibilitate sunt prevăzute în Regulamentul FEG şi în
modificările  aduse acestuia.  Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi secţiunea  „Documente importante” şi detaliile despre
regiunile NUTS şi diviziunile  economice NACE, la secţiunea „Linkuri
utile”.

Comisia doreşte să încurajeze cererile eligibile, fiind pregătită să sprijine şi să îndrume solicitanţii înainte de depunerea formală a cererilor. Statele membre care doresc să beneficieze de acest tip de asistenţă sunt invitate să contacteze Comisia Europeană la adresa:
EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu.

Pentru a descarca cererea va rugam sa apasati  aici

Planul financiar şi de punere în aplicare a contribuţiei din partea FEG aici


Despre FEG

sigla-fegFondul european de ajustare la globalizare (FEG)
Cu un buget anual de circa 500 de milioane de euro, FEG îi ajută pe lucrători să se reintegreze pe piaţa muncii sau să îşi dezvolte noi competenţe. Fondul se adresează în special persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă în urma schimbărilor survenite în structura comerţului mondial, de exemplu când o întreprindere de mari dimensiuni îşi închide porţile ori se mută în afara UE.
În perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011, au fost disponibile finanţări  FEG şi pentru lucrători rămaşi fără locuri de muncă din cauza crizei  economice şi financiare.În ce constă exact ajutorul oferit de FEG?
În finanţarea unor măsuri precum:

  •  asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă
  •  orientare profesională
  •  formare generală şi reconversie profesională
  •  mentorat
  •  promovarea spiritului antreprenorial.
În finanţarea unor măsuri excepţionale de acordare a unui sprijin individual limitat, precum:
  •  alocaţii pentru căutarea unui loc de muncă
  •  alocaţii de mobilitate
  •  alocaţii pentru participarea la programe de formare şi de învăţare de-a lungul vieţii.
FEG nu finanţează măsuri de protecţie socială, cum ar fi pensiile şi alocaţiile de şomaj. Acestea ţin de  competenţa statelor membre.Cine poate beneficia de sprijinul FEG?
Lucrătorii concediaţi pot beneficia de sistemele de sprijin implementate   de guvernele naţionale. FEG nu finanţează costurile de modernizare sau   de restructurare a întreprinderilor.

Prin ce se deosebeşte FEG de alte fonduri structurale ale UE?
Fondurile structurale ale UE, mai ales Fondul social european, sprijină anticiparea şi gestionarea schimbărilor, finanţând activităţi cu  obiective strategice pe termen lung, precum învăţarea de-a lungul  vieţii.
Spre deosebire de acestea, FEG acordă sprijin individual, punctual şi pe   o perioadă limitată, cu scopul de a-i ajuta pe lucrătorii care îşi  pierd locul de muncă din cauza procesului de globalizare.